All for Joomla All for Webmasters

Casco Strippen

WAS Compliance en SNA Keurmerk ook bij inzet van buitenlandse onderaannemers


De bouw- en infrasector heeft een fors tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat vormt een belangrijke reden voor aannemers om ook te willen werken met buitenlandse onderaannemers en uitzenders. Het werken met deze partijen brengt echter een verhoogd risico met zich mee voor de ketenaansprakelijkheid. Een mogelijkheid om dat verhoogde risico te beperken, is onderaannemers en uitzenders te verplichten om te voldoen aan de eisen van WAS Compliance en om het SNA Keurmerk te behalen.
Bron: WAS Compliance en SNA Keurmerk ook bij inzet van buitenlandse onderaannemers

JBN Masterclass: ervaring van Michiel Koert


“Bewustwording is het allerbelangrijkste. Zaken herkennen, anticiperen, voorsorteren. Anders omgaan met traditie. Ik ben gelukkig getrouwd en we hebben drie geweldige jongens. Met de oudste twee heb ik indertijd te weinig gedaan helaas, die zijn inmiddels 20 en 17. Met de jongste, hij is bijna 8 jaar, ga ik zo meteen, het is weer zo’n woensdag, naar de dierentuin. Ik zal niet zeggen dat dat allemaal aan de Masterclass te danken is, maar het speelt wel degelijk mee. Je bewust worden van wat werkelijk belangrijk is. Wij proberen te leven uit een christelijke grondslag. Dankbaarheid. En echt eerlijk zijn. We zijn en gaan voor transparant. We zetten in op partnership en (opr)échte samenwerking met onze opdrachtgevers, partners en onderaannemers. Er moet evenwicht in de samenwerking zijn. We delen het succes. En zorgen er voor dat in principe niemand onmisbaar is. Dat geeft rust.”
Bron: JBN Masterclass: ervaring van Michiel Koert

Herbestem meer tijdelijk en met magic mix


‘Transformatie voor de tijdelijkheid’. Met dat concept moeten volgens de Eindhovense wethouder van Wonen Yasin Torunoglu meer gemeenten aan de slag, willen ze net als de Lichtstad vaart maken met het herbestemmen van oude kantoor- en bedrijfspanden. Behalve dat panden niet meer leeg staan, biedt tijdelijk bestemmen eigenaren en gemeenten ook extra ‘denkruimte’ om te bepalen wat er voor de lange termijn met een pand in kwestie moet gebeuren. Belangrijk voor het welslagen van de tijdelijke transformatie is, naast een sluitende business case, een ‘magic mix’ van doelgroepen: “Met een goed beheer werkt dat perfect, ook bij omwonenden.” 
Bron: Herbestem meer tijdelijk en met magic mix

Overheid en bouwketen moeten samen voortouw nemen in circulair bouwen


Architecten, ingenieurs, bouwers en installateurs zien een belangrijke rol voor de overheid, als grootste opdrachtgever in de gebouwde omgeving, bij het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. De partners in de bouwketen zien volop mogelijkheden voor de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving, maar constateren dat opdrachtgevers nog geen eenduidige definitie hanteren voor circulariteit. Dit levert onduidelijkheid in de markt op en blokkeert deze veelbelovende ontwikkeling. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen, een halfjaarlijks onderzoek van BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en UNETO-VNI.
Bron: Overheid en bouwketen moeten samen voortouw nemen in circulair bouwen

Word jij winnaar van InfraTech Innovatieprijs 2019?


Een dichtbevolkt land als Nederland met zijn belangrijke doorvoerfunctie naar Europa heeft altijd al behoefte gehad aan innovatie als het gaat om het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dat vraagt om nieuwe ideeën en inzichten, die snel en op grote schaal te realiseren zijn. Bouwend Nederland en Ahoy organiseren hiervoor al jarenlang samen de InfraTech Innovatieprijs. In lijn met het beursthema moeten de ideeën Future Proof zijn! Stuur je ideeën in voor 26 september en volg de prijswinnaars van 2017 op. 
Bron: Word jij winnaar van InfraTech Innovatieprijs 2019?

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering


‘Verbouwing van Nederland haal- en betaalbaar maken’
In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma is in oktober dit jaar gereed.
Bron: Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

Duurzame aanbieder worden oplossing voor tip 5 van Ed Nijpels


Volgens Ed Nijpels zien echte ondernemers de kansen die het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord biedt. In het Cobouw artikel deelt hij 10 gouden tips voor de bouw. Tip 5. Ontzorg de burger. Eigenaren van koophuizen en VvE’s komen allemaal voor de vraag te staan hoe ze hun bezit kunnen verduurzamen. Voor bedrijven die adviseren, subsidie- en financieringsvraagstukken helpen op te lossen en de uitvoering regelen, ligt een grote markt in het verschiet. Op duurzameaanbieder.nl presenteren deze koplopers zich al aan huiseigenaren.
Bron: Duurzame aanbieder worden oplossing voor tip 5 van Ed Nijpels

Uitvoering 3e WW jaar binnenkort een feit; werkgevers ontvangen brief in augustus


In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de wettelijke WW-duur geleidelijk wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Via een private aanvullende verzekering op cao-niveau kunnen de bestaande duur en hoogte van de WW-uitkeringen echter worden gehandhaafd. Werkgevers en vakbonden moesten daar per sector dus afspraken over maken. In de bouw- en infrasector is dat inderdaad gebeurd. Alle administratieve hobbels en procesafspraken daarover zijn inmiddels gemaakt en het systeem kan binnenkort starten.
Hieronder leest u meer, ook over hoe u binnenkort verder wordt geïnformeerd en waar u meer informatie kunt krijgen.
Bron: Uitvoering 3e WW jaar binnenkort een feit; werkgevers ontvangen brief in augustus