All for Joomla All for Webmasters

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering


‘Verbouwing van Nederland haal- en betaalbaar maken’
In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma is in oktober dit jaar gereed.
Bron: Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering